Buy a LinkSnappy premium account and Download from all file hosts Use PERSIA as coupon for 20% discount!


One comment on “vrayc4d – HQ Grass vol.1 for Cinema4D

 1. Eger,yen?den ba?layabilseydim ya?amaya,
  ?kincisinde daha ?ok hata yapard?m.
  Kusursuz olmaya ?al??maz,s?rt?st? yatard?m.
  Ne?eli olurdum, ilkinde olmad?g?m kadar,
  ?ok az ?eyi
  Ciddiyetle yapard?m.
  Temizlik sorun bile olmazd? asla.
  Daha ?ok riske girerdim.
  Seyahat ederdim daha fazla.
  Daha ?ok g?ne? dogu?u izler,
  Daha ?ok da?a t?rman?r,daha ?ok nehirde y?zerdim.
  G?rmedigim bir ?ok yere giderdim.
  Dondurma yerdim doyas?ya ve daha az bezelye.
  Ger?ek sorunlar?m olurdu hayali olanlar?n yerine.
  Ya?am?n her an?n? ger?ek ve verimli k?lan insanlardand?m.
  Yeniden ba?layabilseydim eger,yaln?z mutlu anlar?m olurdu.
  Fark?nda m?s?n?z bilmem. ya?am budur zaten.
  Anlar,sadece anlar.Siz de an? ya?ay?n.
  Hi?bir yere yan?nda su,?emsiye ve para??t almadan,
  Gitmeyen insanlardand?m ben.
  Yeniden ba?layabilseydim eger,hi?bir ?ey ta??mazd?m.
  Eger yeniden ba?layabilseydim,
  ?lkbaharda pabu?lar?m? f?rlat?r atard?m.
  Ve sonbahar bitene kadar y?r?rd?m ??plak ayaklarla.
  Bilinmeyen yollar ke?feder,g?ne?in tad?na var?r,
  ?ocuklarla oynard?m,bir ?ans?m olsayd? eger.
  Ama i?te 85’indeyim ve biliyorumn…
  ?L?YORUM….
  Arjantin-1985

Comments are closed.