2 comments on “Marvelous Designer 10 Personal 6.0.537.32823 Win x64

 1. hi, i replaced the .exe with the cracked one and blocked with firewall and i still need to input licensing information. am i doing something wrong? i dunno since there is no readme included…

 2. Try go to notepad and type tis in. save it as Reg.reg
  ——————————————————–

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Marvelous Designer 10 Personal\Login Info]
  “saveIDCheck”=”true”
  “savePWDCheck”=”true”
  “saveID”=”3aacad29b9a9cacaaaeafaaaa9aa”
  “savePassword”=”daa51d7dddad9adaaa8adaaaadaa”
  “UseFirewall”=”false”
  “UseOfflineAuth”=”false”
  “autoDeactivateLicense”=”false”
  “proxyHostName”=”127.0.0.1”
  “proxyPort”=dword:000022b8
  “proxyID”=””
  “proxyPW”=””
  “proxyStringType”=”PROXY_HTTP”
  “saveProxyInfo”=”true”
  “successfulDNS”=”127.0.0.1”
  “GUID”=”ad9a99ab39affdaafaadaddadda9f9a93daafaadadda9daffdaf9daa3aadaddaddaffda9f9aa3aadadda9da7fdaffdaafaadad9adda339a99daafaadad9ad9af7daff9aa9aadad9addaf3da5f9aa3aadadda99a5fdaffdaafaadaddadda5fda95daafaa9a99ad9af3daff9aa3aadad9addaffda9f9aa3aada9da9eadfdaf39aafaadaddad9a3fda3fdaafaa9a9daddaf3daff9aaaaa9addae9aa3da7f9aaaaada9daedadf9affdaaaaadaddadda9fda9fdaaaaadadaad9a9fdaff9aaaaa9adaa9dadfda7f9aaaaadadaad9adfdaff9aaaaada9aadda9a9a3fdaaaaa9a9aa99a9fda3f9aaaaadadaa9dadf9a7c9aaaaadadaad9ad7daff9aaaaadadaaddad39a99daaaaada9aa9da93da3f9aaaaa9adaa99ad79a779aaaaadadaad9adfdaff9aaaaadadaaddadd9a35daaaaa9adaa99ad3da9f9aaaaa9adaa9da9f9a339aaaaadadaaddadadafd9aaaaa9a9aaddad99a93daaaaa9adaa99aafda379aaaaadadaad9aafda39daaaaa9adaaddaaedaff9aaaaa9adaaddaad9a3fdaaaaadadaad9aa3da9b9aaaaa9adaa99aaf9af39aaaaa9adaaddaa5daff9aaaaada9aaddaa3da9fdaaaaadadaa99aafda9f9aaada9adaa99aaf9af39aaa9a9adaaddaa3daff9aaadadadaaddaa3daefdaaadada9aad9aafda5f9aaadadadaa99aafda59daaa9a9adaaddaaedaff9aaadadadaaddaaadadfdaaadada9aa99aafda9a9aaadadadaa9aaafda99daaa9adadaadaaafdadf9aaada9adaadaaad9adfdaaadada9aadaaa7dadfdaaa9a9adaa9aaa7dad9daaadadadaadaaacda9fdaaadada9aadaaaada9fdaaadadadaa9aaaadadadaaadadadaa9aaa39ad9daaaaadadaadaaaada9fdaaaaa9a9aadaaaadadf9aaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaa9aaaada93daaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaadaaaada9f9aaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaadaaaa9a93daaaaadadaadaaaa9adf9aaaaa9a9aadaaaadadfdaaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaa9aaaada93daaaaadadaadaaaa9adfdaaaaa9adaadaaaadadf9aaaaadadaadaaaadad5daaaaadadaa9aaaa9a9fdaaaaa9adaadaaaadadfdaaaaada9aadaaaa9adf93aaaadadaadaaaadadadfaaaadadaadaaaadadfdfaaaadadaadaaaa9adf99aaaa9a9aadaaaa9adfd3aaaadadaadaaaada9eddaaaa9adaadaaaa9adfd3aaaadadaadaaaadadf97aaaada9aadaaaadadf93aaaa9adaadaaaada95d7aaaadddaadaaaadadfd3aaaadfdaadaaaadadfdfaaaadf9aadaaaadadfdfaaaa9fdaadaaaada99dfaaaa9f9aadaaaadadfe3aaaadfdaadaaaa9adfdfaaaadf9aadaaaa9adfdfaaaadfdaadaaaada93dfaaaadf9aadaaaa9a9f93aaaadfdaadaaaa9adf97aaaaef9aadaaaa9adfdfaaaaefdaadaaaa9a93dfaaaa9fdaadaaaadadfd3aaaadfdaadaaaa9adf93aaaa9f9aadaaaadadfdfaaaadfdaadaaaa9a939faaaadadaadaaaa9adfd3aaaadfdaadaaaa9a9fdfaaaaaf9aadaaaa9adfdfaaaaafdaadaaaa9a95dfaaaaa5daadaaaa9adf93aaaaa7daadaaaa9a959faaaaaf9aadaaaadadfdfaaaaafdaadaaaa9ad393aaaaaf9aadaaaadadf93aaaaa3daadaaaa9adadfaaaaafdaadaaaadadfdfaaaaafdaadaaaadad393aaaaa59aadaaaada9f93aaaaafdaadaaaa9adcd3aaaaafdaadaaaa9adfdfaaaaafdaadaaaa9ad3d3aaaaaf9aadaaaadadf93aaaaa3daadafaa9addd9aaaaaf9aadafaa9a9fdfaaaaafdaada9aa9ad3d3aaaaae9aadafaa9adfd3aaaaa3daadadaa9adf93aaaaaf9aadafaa9a9fdfaaaaa5daada7aadad393aaaaa39aadafaa9adfd5aaaaafdaada3aada97d5aaaaad9aadafaa9adfdfaaaaa3daadafaa9ad9d3aaaaafdaadafaa9adfd3aaaaa5daada3aadada93aaaaa39aadafaa9a9fdfaaaaafdaada7aadaddd3aaaaaf9aadafaada9fd5aaaaa39aadafaadad3d3aaaaa3daadafaadadfdfaaaaaf9aadafaada9ad3aaaaaf9aadadaadadfd9aaaaae9aada3aadada93aaaaaa9aadafaa9adfdfaaaaaf9aadafaa9a9593aaa9af9aaaa9aa9a9f93aaaeaf9aaaa3aadad595aaafafdaaaafaadadfafaaa7ad9aaaafaadadb33a9afafdaaaa3aa9adfa3acaaa39aaaafaadad933afa3af9aaaafaadaef9fafafaf9aaaafaadad733adafaf9aaaafaa9adfdfa3a3af9aaaa3aadadb33a3a3afdaaaafaa9a93afa9afa39aaaa9aada9c33afafafeaaaa5aadad3afafaca7daaaafaadad5a3a9a3afdaaaa3aadad37facadafdaaaafaa9a9a5fafafafdaaaacaa99dac7afafaf9aaaa3aadd9a3fa9afaddaaaaaaadd939fa3aca3daaaaaaa99df3cadafafdaaaaaaad9d5ffada7af9aaaaaaadddfccadafa99aaaaaaadd9395adaca3daaaaaaadf9a3cadafafdaaaaaaad3d5bfaea3afdaaaaaaad99bbfa9aca39aaaaaaadf93d3adafafdaaaaaaa9fdf3fadafaf9aaaaaaa9fdb3fa5afaf9aaaaaaad39a33afa3afdaaaaaaae59fafa7afa3daaaaaaad3dc3faba9a79aaaaaaa9fdfbfa3afa3daaaaaaadddfdfafa3afdaaaaaaad39593aaafafdaaaaaaad3ddffa7a5a3daaaaaaadfd75fa3afaf9aaaaaaadfdf57afa3afdaaaaaaad79ea3acafaf9aaaaaaa9f9effaaa3a3daaaaaaa9f9f3fafafa3daaaaaaadfdff3afa3afdaaaaaaad39f7fabafafdaaaaaaaef9effafa9afdaaaaaaadc9f9fafafaf9aaaaaaaffd373afa3afdaaaaaaaeff5f3acafaadaaaaaaa3fc7ffafa3aadaaaaaaaf3cf7fafafaedaaaaaaafcc39fafa9addaaaaaaaf3ffbfa7afaadaaaaaaaff3fffafa3a7daaaaaaa33cf7aafafae9aaaaaa9593fdfafa9acdaaaaaadfafd5faaaaa9daaaaaadc3fff9afaaa9daaaaaad3fc3d3afaaad9aaaadadda3fc3afaaaddaaaa9a9f9ffa7a5aaa9daaaada93f7ff7afaaa99aaaadadf3ff5dafaaaddaaaadad7fff73afaaaddaaaa9adf3f3ffdaaaa9daaaada93ffffadfaaa9daaaadadf3f7fedfaaad9aaaadad7f3f5f9faaaddaaaadadf3ffbd97aaa99aaaadad3ffffddfaaa9daaaada9f9ff7ddfaaaddaaaadadd5cd33d3aaad9aaaa9adf333ff99aaaddaaaadad3ffff5dfaaaddaaaadadf3ffc3dfaaaddaaaadaddcf9ffd3aaad9aaaa9adfda3ff97aaad9aaaada95fff73dfaaaddaaaadadf3ff93dfaaaddaaaa9a9feb37fd3aaaddaaaadadafffcf9caaa9daaaadadaffff9dfaaaddaaaadadf3ffaadfaaadeaaaada9955fff93aaaddaaaa9ad3f335f9aaaaddaaaadadfff7ffdfaaaddaaaa9adf3f3ffdcaaad9aaaa9ad9baffd99aaad9aaaadadff3fff9faaa9daaaa9adfff3f3dfaaa9daaaadadf3ff7fdcafaddaaaada935ff3fddafad9aaaa9adff3f3f9fafa9daaaaaadfff3ffd7afa99aaaaaadf5f37f9fafaddaaaaaad3dbfa393afaddaaaaaa9ff3fff9dafaddaaaaaadfffff793afa9daaaaaadf3ff9f9fafad9aaaaaadfd9f3fdfafad9aaaaaa9ff9a3fd7afa99aaaaaadffff7fdcafa9daaaaaadf3ff7d9fafaddaaaaaa9fdb9dcdfafa9daaaaaadff333fd3afad9aaafaadfff3fadfafa9aaaafaadf3f7ae9fafadaaaaaaa9fdd7e99fafadaaaafaa9ff3dfddfaff9aaaafaadfff3ddddaf9daaaafaadf5ffd993af3daaaa7aa9f7fad99faff9aaaafaa9ff5e3ddfaffdaaaafaadfffffdd9af9daaaafaadf3fd5d93af3daaaaaaadf59d39afaffdaaaa3aa9ff33fdafaffdaaaafaadfff9f9aaaf5daaaafaadf9fa3daaaf5daaaa5aa9ff573daaaffdaaaa3aa9ff3dfdaaaffdaaaafaadfffcfdaaaf9daaaafaadfdfbe9aaaf3daaaa7aa9ff3fa9a”

Comments are closed.