9 comments on “Marvelous Designer 10 Personal 6.0.351 Win x64

 1. 1. open notepad
  2. copy and paste the following save the file as Reg.reg
  3. run it and merge with registry
  ————————————————————————————
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Marvelous Designer 10 Personal\Login Info]
  “saveIDCheck”=”true”
  “savePWDCheck”=”true”
  “saveID”=”3aacad29b9a9cacaaaeafaaaa9aa”
  “savePassword”=”daa51d7dddad9adaaa8adaaaadaa”
  “UseFirewall”=”false”
  “UseOfflineAuth”=”false”
  “autoDeactivateLicense”=”false”
  “proxyHostName”=”127.0.0.1”
  “proxyPort”=dword:000022b8
  “proxyID”=””
  “proxyPW”=””
  “proxyStringType”=”PROXY_HTTP”
  “saveProxyInfo”=”true”
  “successfulDNS”=”127.0.0.1”
  “GUID”=”ad9a99ab39affdaafaadaddadda9f9a93daafaadadda9daffdaf9daa3aadaddaddaffda9f9aa3aadadda9da7fdaffdaafaadad9adda339a99daafaadad9ad9af7daff9aa9aadad9addaf3da5f9aa3aadadda99a5fdaffdaafaadaddadda5fda95daafaa9a99ad9af3daff9aa3aadad9addaffda9f9aa3aada9da9eadfdaf39aafaadaddad9a3fda3fdaafaa9a9daddaf3daff9aaaaa9addae9aa3da7f9aaaaada9daedadf9affdaaaaadaddadda9fda9fdaaaaadadaad9a9fdaff9aaaaa9adaa9dadfda7f9aaaaadadaad9adfdaff9aaaaada9aadda9a9a3fdaaaaa9a9aa99a9fda3f9aaaaadadaa9dadf9a7c9aaaaadadaad9ad7daff9aaaaadadaaddad39a99daaaaada9aa9da93da3f9aaaaa9adaa99ad79a779aaaaadadaad9adfdaff9aaaaadadaaddadd9a35daaaaa9adaa99ad3da9f9aaaaa9adaa9da9f9a339aaaaadadaaddadadafd9aaaaa9a9aaddad99a93daaaaa9adaa99aafda379aaaaadadaad9aafda39daaaaa9adaaddaaedaff9aaaaa9adaaddaad9a3fdaaaaadadaad9aa3da9b9aaaaa9adaa99aaf9af39aaaaa9adaaddaa5daff9aaaaada9aaddaa3da9fdaaaaadadaa99aafda9f9aaada9adaa99aaf9af39aaa9a9adaaddaa3daff9aaadadadaaddaa3daefdaaadada9aad9aafda5f9aaadadadaa99aafda59daaa9a9adaaddaaedaff9aaadadadaaddaaadadfdaaadada9aa99aafda9a9aaadadadaa9aaafda99daaa9adadaadaaafdadf9aaada9adaadaaad9adfdaaadada9aadaaa7dadfdaaa9a9adaa9aaa7dad9daaadadadaadaaacda9fdaaadada9aadaaaada9fdaaadadadaa9aaaadadadaaadadadaa9aaa39ad9daaaaadadaadaaaada9fdaaaaa9a9aadaaaadadf9aaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaa9aaaada93daaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaadaaaada9f9aaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaadaaaa9a93daaaaadadaadaaaa9adf9aaaaa9a9aadaaaadadfdaaaaadadaadaaaadadfdaaaaadadaa9aaaada93daaaaadadaadaaaa9adfdaaaaa9adaadaaaadadf9aaaaadadaadaaaadad5daaaaadadaa9aaaa9a9fdaaaaa9adaadaaaadadfdaaaaada9aadaaaa9adf93aaaadadaadaaaadadadfaaaadadaadaaaadadfdfaaaadadaadaaaa9adf99aaaa9a9aadaaaa9adfd3aaaadadaadaaaada9eddaaaa9adaadaaaa9adfd3aaaadadaadaaaadadf97aaaada9aadaaaadadf93aaaa9adaadaaaada95d7aaaadddaadaaaadadfd3aaaadfdaadaaaadadfdfaaaadf9aadaaaadadfdfaaaa9fdaadaaaada99dfaaaa9f9aadaaaadadfe3aaaadfdaadaaaa9adfdfaaaadf9aadaaaa9adfdfaaaadfdaadaaaada93dfaaaadf9aadaaaa9a9f93aaaadfdaadaaaa9adf97aaaaef9aadaaaa9adfdfaaaaefdaadaaaa9a93dfaaaa9fdaadaaaadadfd3aaaadfdaadaaaa9adf93aaaa9f9aadaaaadadfdfaaaadfdaadaaaa9a939faaaadadaadaaaa9adfd3aaaadfdaadaaaa9a9fdfaaaaaf9aadaaaa9adfdfaaaaafdaadaaaa9a95dfaaaaa5daadaaaa9adf93aaaaa7daadaaaa9a959faaaaaf9aadaaaadadfdfaaaaafdaadaaaa9ad393aaaaaf9aadaaaadadf93aaaaa3daadaaaa9adadfaaaaafdaadaaaadadfdfaaaaafdaadaaaadad393aaaaa59aadaaaada9f93aaaaafdaadaaaa9adcd3aaaaafdaadaaaa9adfdfaaaaafdaadaaaa9ad3d3aaaaaf9aadaaaadadf93aaaaa3daadafaa9addd9aaaaaf9aadafaa9a9fdfaaaaafdaada9aa9ad3d3aaaaae9aadafaa9adfd3aaaaa3daadadaa9adf93aaaaaf9aadafaa9a9fdfaaaaa5daada7aadad393aaaaa39aadafaa9adfd5aaaaafdaada3aada97d5aaaaad9aadafaa9adfdfaaaaa3daadafaa9ad9d3aaaaafdaadafaa9adfd3aaaaa5daada3aadada93aaaaa39aadafaa9a9fdfaaaaafdaada7aadaddd3aaaaaf9aadafaada9fd5aaaaa39aadafaadad3d3aaaaa3daadafaadadfdfaaaaaf9aadafaada9ad3aaaaaf9aadadaadadfd9aaaaae9aada3aadada93aaaaaa9aadafaa9adfdfaaaaaf9aadafaa9a9593aaa9af9aaaa9aa9a9f93aaaeaf9aaaa3aadad595aaafafdaaaafaadadfafaaa7ad9aaaafaadadb33a9afafdaaaa3aa9adfa3acaaa39aaaafaadad933afa3af9aaaafaadaef9fafafaf9aaaafaadad733adafaf9aaaafaa9adfdfa3a3af9aaaa3aadadb33a3a3afdaaaafaa9a93afa9afa39aaaa9aada9c33afafafeaaaa5aadad3afafaca7daaaafaadad5a3a9a3afdaaaa3aadad37facadafdaaaafaa9a9a5fafafafdaaaacaa99dac7afafaf9aaaa3aadd9a3fa9afaddaaaaaaadd939fa3aca3daaaaaaa99df3cadafafdaaaaaaad9d5ffada7af9aaaaaaadddfccadafa99aaaaaaadd9395adaca3daaaaaaadf9a3cadafafdaaaaaaad3d5bfaea3afdaaaaaaad99bbfa9aca39aaaaaaadf93d3adafafdaaaaaaa9fdf3fadafaf9aaaaaaa9fdb3fa5afaf9aaaaaaad39a33afa3afdaaaaaaae59fafa7afa3daaaaaaad3dc3faba9a79aaaaaaa9fdfbfa3afa3daaaaaaadddfdfafa3afdaaaaaaad39593aaafafdaaaaaaad3ddffa7a5a3daaaaaaadfd75fa3afaf9aaaaaaadfdf57afa3afdaaaaaaad79ea3acafaf9aaaaaaa9f9effaaa3a3daaaaaaa9f9f3fafafa3daaaaaaadfdff3afa3afdaaaaaaad39f7fabafafdaaaaaaaef9effafa9afdaaaaaaadc9f9fafafaf9aaaaaaaffd373afa3afdaaaaaaaeff5f3acafaadaaaaaaa3fc7ffafa3aadaaaaaaaf3cf7fafafaedaaaaaaafcc39fafa9addaaaaaaaf3ffbfa7afaadaaaaaaaff3fffafa3a7daaaaaaa33cf7aafafae9aaaaaa9593fdfafa9acdaaaaaadfafd5faaaaa9daaaaaadc3fff9afaaa9daaaaaad3fc3d3afaaad9aaaadadda3fc3afaaaddaaaa9a9f9ffa7a5aaa9daaaada93f7ff7afaaa99aaaadadf3ff5dafaaaddaaaadad7fff73afaaaddaaaa9adf3f3ffdaaaa9daaaada93ffffadfaaa9daaaadadf3f7fedfaaad9aaaadad7f3f5f9faaaddaaaadadf3ffbd97aaa99aaaadad3ffffddfaaa9daaaada9f9ff7ddfaaaddaaaadadd5cd33d3aaad9aaaa9adf333ff99aaaddaaaadad3ffff5dfaaaddaaaadadf3ffc3dfaaaddaaaadaddcf9ffd3aaad9aaaa9adfda3ff97aaad9aaaada95fff73dfaaaddaaaadadf3ff93dfaaaddaaaa9a9feb37fd3aaaddaaaadadafffcf9caaa9daaaadadaffff9dfaaaddaaaadadf3ffaadfaaadeaaaada9955fff93aaaddaaaa9ad3f335f9aaaaddaaaadadfff7ffdfaaaddaaaa9adf3f3ffdcaaad9aaaa9ad9baffd99aaad9aaaadadff3fff9faaa9daaaa9adfff3f3dfaaa9daaaadadf3ff7fdcafaddaaaada935ff3fddafad9aaaa9adff3f3f9fafa9daaaaaadfff3ffd7afa99aaaaaadf5f37f9fafaddaaaaaad3dbfa393afaddaaaaaa9ff3fff9dafaddaaaaaadfffff793afa9daaaaaadf3ff9f9fafad9aaaaaadfd9f3fdfafad9aaaaaa9ff9a3fd7afa99aaaaaadffff7fdcafa9daaaaaadf3ff7d9fafaddaaaaaa9fdb9dcdfafa9daaaaaadff333fd3afad9aaafaadfff3fadfafa9aaaafaadf3f7ae9fafadaaaaaaa9fdd7e99fafadaaaafaa9ff3dfddfaff9aaaafaadfff3ddddaf9daaaafaadf5ffd993af3daaaa7aa9f7fad99faff9aaaafaa9ff5e3ddfaffdaaaafaadfffffdd9af9daaaafaadf3fd5d93af3daaaaaaadf59d39afaffdaaaa3aa9ff33fdafaffdaaaafaadfff9f9aaaf5daaaafaadf9fa3daaaf5daaaa5aa9ff573daaaffdaaaa3aa9ff3dfdaaaffdaaaafaadfffcfdaaaf9daaaafaadfdfbe9aaaf3daaaa7aa9ff3fa9a”

 2. Medicine exe doesn´t work, registry stuff doesn´t work.
  No point on downloading this 👎

 3. You have to block the .exe incoming and outgoing network in your firewall.

 4. Yeap, crossed checked the Registry posted above and the one used by the old Enterprise version. Checks out and nearly identical.

 5. Not working with the registry and firewall blocking like the 9.5 Enterprise release did. Anyone found a solution? Is it because of the Binary?

 6. Ah shit, didn’t tell me I had to “Login” or at least INPUT into the “Login” page.

 7. I can’t get pass the Login screen.
  I’ve added it into the registry & blocked the .exe in my firewall, but it says “Due to a network issue, you are unable to login at this time.”
  If I un-block from the firewall & enter my login info, it says “Your license has expired.
  Click below to renew your license.”
  Does anyone have a solution?

Comments are closed.